Portfolio

Alarm- och Teletjänst – numera Confidence Sweden AB

Category: Flytt , Inredning
Tags: akustik arbetsmiljö kontorslokaler ljuddämpning ny design ombyggnad reception

Uppdrag: att flytta till nya och större lokaler vid två tillfällen, samt planera och leverera möbler vid dessa tillfällen

Alarm- och teletjänst har jag flyttat vid två olika tillfällen, båda gångerna har de behövt nya och större lokaler, samt möbler och inredning. Jag har planerat och utfört såväl flytten som beställt, planerat och levererat möbler och inredning. Vid båda flyttarna har det varit viktigt att den nya miljön och lokalerna förstärker deras varumärke. Vid den senaste flytten köptes dessutom Alarm- och Teletjänst upp och heter numera Confidence Sweden AB.

 

Kundens egen berättelse

“Vi hade en mycket begränsad budget och jag var själv hårt arbetsbelastad inför vår företagsflytt. Viveka åtog sig uppdraget med stor effektivitet och engagemang, vilket inte bara resulterade i själva flyttplaneringen och den praktiska flytten. Vid våra möten hjälpte hon även till med arbetsmiljö och ergonomi vilket förbättrade arbetsmiljön och arbetsglädjen med väldigt små åtgärder. Dessutom stärkte hon företagets profil genom färgsättning och inredning, något som lyfte oss från “källarföretag” till proffsigt tjänsteföretag. Viveka var hela tiden väldigt, väldigt lyhörd för våra behov och visade stor respekt för att hålla alla kostnader så låga som möjligt. Vi blev väldigt nöjda med resultatet!

Vi anlitade Viveka sex år senare igen, när företaget var sålt och vi behövde större lokaler. Då omfattade flyttuppdraget även att hitta nya lokaler samt förhandla med fastighetsägaren om lägsta möjliga hyra, ombyggnadskostnader med mera. Även denna flytt blev jag väldigt nöjd med.

Viveka visar stor förmåga att lyssna på mina behov samt håller alltid uppsatta tidplaner.”

Anders Kullberg,

VD och före detta ägare Alarm- & Teletjänst, nu VD Confidence Sweden AB